HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2017 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC - FACE - Future and career expansion