Du học Canada - Pham Ha Thu Anh - FACE - Future and career expansion
Pham Ha Thu Anh

Du học Canada – Pham Ha Thu Anh

Chúc Mừng PHAM Ha Thu Anh đã xuất sắc giành học bổng 75% học phí Du học tại CAN. Thu Anh sẽ nhập học trường FDU vào tháng 9/2017.

Cảm ơn Thu Anh đã lựa chọn FACE Education đồng hành cùng kế hoạch học tập của em. Chúc em có thật nhiều trải nghiệm tại Canada và từng bước tới thành công trên con đường mà em đã lựa chọn.

FACE Team!

X

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG