Du học Canada thành công - Đặng Lâm Dương - FACE - Future and career expansion
Dang Lam Duong

Du học Canada thành công – Đặng Lâm Dương

Chúc Mừng DANG Lam Duong đã được cấp visa Du học Canada tại trường UMC. Lâm Dương sẽ nhập học trường UMC vào tháng 9/2017

Cảm ơn Dương đã lựa chọn FACE Education đồng hành cùng kế hoạch học tập của em. Chúc em có thật nhiều trải nghiệm tại Canada và từng bước tới thành công trên con đường mà em đã lựa chọn.

FACE Team!

 

X

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG