Du học New Zealand thành công - NGÔ Hải Ly - FACE - Future and career expansion
Photo Hai Ly

Du học New Zealand thành công – NGÔ Hải Ly

Chúc mừng Ngô Hải Ly đã được cấp visa Du học tại New Zealand.

Cảm ơn Ly đã lựa chọn FACE Education đồng hành cùng kế hoạch du học của em. Chúc em có những trải nghiệm tuyệt vời tại New Zealand và thành công trên con đường em lựa chọn.

FACE team!

X

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG