Du học Úc thành công - BUI Yen Chi - FACE - Future and career expansion
Bui Yen Chi

Du học Úc thành công – BUI Yen Chi

Chúc mừng em BÙI Yến Chi đã được cấp visa tiếp tục khóa học Master of Accounting and Finance Management tại Đại học Latrobe.

Cảm ơn Chi đã lựa chọn FACE Education Việt Nam đồng hành cùng kế hoạch du học của em. Chúc em thành công trên con đường mình đã lựa chọn.

FACE team!

X

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG