Du học Úc thành công - VU Dieu Linh - FACE - Future and career expansion
Vu Dieu Linh

Du học Úc thành công – VU Dieu Linh

Chúc mừng VŨ Diệu Linh đã xuất sắc giành học bổng 40% học phí tại trường Đại học Wollong, Australia.

Cảm ơn em đã lựa chọn FACE Education Việt Nam đồng hành cùng kế hoạch du học của em. Chúc em có nhiều trải nghiệm tại Úc và thành công trên con đường em đã lựa chọn.

FACE team!

X

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG

Tải ứng dụng SĂN HỌC BỔNG